THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 3842683
QUANG CÁO
HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ

 I. KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH NĂM HỌC 2020 - 2021


  

II. KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8/2020

THÁNG 9/2020

THÁNG 10/2020

THÁNG 11/2020

THÁNG 12/2020

THÁNG 01/2021

THÁNG 02/2021

THÁNG 03/2021

THÁNG 04/2021

THÁNG 05/2021

THÁNG 06/2021

THÁNG 07/2021

KẾ HOẠCH TUẦN

(31/8- 06/9/20)

Tuần 5

( 28/9- 03/10/20)

Tuần 9

(2/11- 08/11/20)

Tuần 13

( 30/11- 06/12/20)

Tuần 17

(28/12-3/01/2021)

Tuần 21

(25/1-31/1/21)

Tuần 25

(15/02-21/02/2021)

Tuần 29

(15/3-21/3/2021)

Tuần 33

(12/4-18/4/2021)

Tuần 37

(10/5-16/5/2021)

Tuần 2

(07/9-13/09/20)

Tuần 6

(12/10-18/10/20)

Tuần 10

(09/11- 15/11/20)

Tuần 14

( 07/121- 13/12/20)

Tuần 18

(4/1/21-1-10/1/21

Tuần 22

(01/2-07/02/21)

Tuần 26

(22/2-28/2/2021)

Tuần 30

(22/3-28/3/2021)

Tuần 34

(19/4-25/4/2021)

Tuần 38

(17/5-23/5/2021)

Tuần 3

(14/9-20/9/20)

Tuần 7

(19/10- 25/10/20)

Tuần 11

(16/11-22/11/20)

Tuần 15

(14/12- 20/12/20)

Tuần 19

(11/1/-17/1/21

Tuần 23

(01/02-07/02/2021)

Tuần 27

(01/3-07/3/2021)

Tuần 31

(29/3-04/3/2021)

Tuần 35

(26/4-02/5/2021)

Tuần 39

(25/5-30/5/2021)

Tuần 4

(21/9- 27/9/20)

Tuần 8

(26/10-31/10/20)

Tuần 12

(23/11- 29/11/20)

Tuần 16

(21/12-27/12 /20)

Tuần 20

(18/1- 24/1/21 )

Tuần 24

(08/02-14/02/2021)

Tuần 28

(08/3-14/3/2021)

Tuần 32

(05/4-11/4/2021)

Tuần 36

(03/5-09/5/2021)

Tuần 40

(    /   -     /    /    )

Tuần 41

(    /   -     /    /    )

Tuần 42

(    /   -     /    /    )

Tuần 43

(    /   -     /    /    )

Tuần 44

(    /   -     /    /    )

Tuần 45

(    /   -     /    /    )

Tuần 46

(    /   -     /    /    )

Tuần 47

(    /   -     /    /    )

Tuần 48

(    /   -     /    /    )

Tuần 49

(    /   -     /    /    )

Tuần 50

(    /   -     /    /    )

Tuần 51

(    /   -     /    /    )

Tuần 52

(    /   -     /    /    )


 


Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Văn Bình - Hiệu trưởng 
Đặng Quốc Ngọc - Quản trị 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn