OMG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 67
Số lượt truy cập: 4180708
QUANG CÁO
1. HỌC SINH

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19

Đơn vị: Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thuỷ

 

TT

Họ và tên

Lớp

Chổ ở hiện nay

Ngày tháng năm nhiễm covid

Nguồn lây từ ai

1

Hồ Văn Tài

5

Cây Bông

13/03/2022

Cộng đồng

2

Hồ Thị Nhi

8B

Cồn Cùng

15/03/2022

Cộng đồng

3

Hồ Thị Trang

7A

An Bai

15/03/2022

Cộng đồng

4

Nguyễn Thị Khánh Ly

7A

Bang

15/03/2022

Cộng đồng

5

Hồ Thị Châu

7A

An Bai

15/03/2022

Cộng đồng

6

Nguyễn Thị Hiên

7B

Cồn Cùng

16/03/2022

Cộng đồng

7

Nguyễn Thuỳ Trâm

2CC

Cồn Cùng

21/03/2022

Cộng đồng

8

Hồ Văn Dịu

6A

An Bai

23/03/2022

Cộng đồng

9

Nguyễn Ngọc Nam

7B

Cồn Cùng

23/03/2022

Cộng đồng

10

Hồ Văn Nhiên

6B

Cây Bông

23/03/2022

Cộng đồng

11

Hồ Thị Rô

4B

Cây Bông

28/03/2022

Cộng đồng

12

Hồ Văn Hưng

4B

Cây Bông

28/03/2022

Cộng đồng

13

Võ Thị Phương Trinh

4B

Cây Bông

28/03/2022

Cộng đồng

14

Hồ Thị Thuý

4B

Cồn Cùng

28/03/2022

Cộng đồng

15

Hồ Thị Kiều

4B

Cây Bông

29/03/2022

Cộng đồng

16

Hồ Văn Quang

1CB

Cây Bông

4/5/2022

Cộng đồng

17

Hồ Văn Việt

3

Cây Bông

4/5/2022

Cộng đồng

18

 Lê Hồ Ngọc Bích

3

Cồn Cùng

4/5/2022

Cộng đồng

19

Hồ Xuân Quỳnh

4B

Cây Bông

4/5/2022

Cộng đồng

20

Trần Văn Hiếu

6A

Bang

4/5/2022

Cộng đồng

21

Hồ Thị Hoàng Châu

6B

Cây Bông

4/5/2022

Cộng đồng

22

Hồ Thị Trúc Như

7B

Cây Bông

4/8/2022

Cộng đồng

23

Hồ Trần Nam Phong

5

Cồn Cùng

4/10/2022

Cộng đồng

Kim Thuỷ, ngày  tháng   năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

NHÂN VIÊN Y TẾ

(Đã ký)

Lê Văn Bình

Đào Thị Thu Hiền


Lên đầu trang
2. CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19

Đơn vị: Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thuỷ

 

Họ và tên

Chức vụ

Nơi ở hiện nay

Ngày tháng năm nhiễm covid

Nguồn lây từ ai

Lê Thị Thắm

Nhân viên

TT Lệ Ninh

13/03/2022

Cộng đồng

Đào Thị Thu Hiền

Nhân viên

Kim Thuỷ

14/03/2022

Cộng đồng

Lê Thị Hồng Nhị

Giáo viên

Trường Thuỷ

15/03/2022

Cộng đồng

Trương Thị Vinh Huệ

Giáo viên

Xuân Thuỷ

15/03/2022

Cộng đồng

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

Kim Thuỷ

15/03/2022

Cộng đồng

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Liên Thuỷ

16/03/2022

Cộng đồng

Đặng Quốc Ngọc

Giáo viên

Mai Thuỷ

16/03/2022

Cộng đồng

Lê Thị Bình

Giáo viên

Phú Thuỷ

17/03/2022

Cộng đồng

Phạm Thị Liên

Giáo viên

Kim Thuỷ

17/03/2022

Cộng đồng

Nguyễn Thị Nữ

Giáo viên

Mai Thuỷ

18/03/2022

Cộng đồng

Lê Thị Lệ Mỹ

Giáo viên

Phong Thuỷ

18/03/2022

Cộng đồng

Võ Thị Viết Nhân

Nhân viên

Trường Thuỷ

19/03/2022

Cộng đồng

Nguyễn Thị Kiều

Giáo viên

Sơn Thuỷ

23/03/2022

Cộng đồng

Trần Thị Thảo

Nhân viên

Trường Thuỷ

24/03/2022

Cộng đồng

Nguyễn Thị Hình

Giáo viên

Kim Thuỷ

24/03/2022

Cộng đồng

Lê Văn Bình

Hiệu trưởng

TT Lệ Ninh

30/03/2022

Cộng đồng

Nguyễn Ngọc Sơn

P.Hiệu trưởng

Xuân Thuỷ

30/03/2022

Cộng đồng

Hoàng Văn Lam

Giáo viên

Kim Thuỷ

4/3/2022

Cộng đồng

Hồ Thị Hạnh

Giáo viên

Kim Thuỷ

4/3/2022

Cộng đồng

Nguyễn Quốc Huy

Giáo viên

Mai Thuỷ

4/4/2022

Cộng đồng

Nguyễn Đăng Hưng

Giáo viên

Mai Thuỷ

4/4/2022

Cộng đồng

Nguyễn Thị Thành

Giáo viên

Thanh Thuỷ

4/7/2022

Cộng đồng

Kim Thuỷ, ngày  tháng   năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

NHÂN VIÊN Y TẾ

(Đã ký)

Lê Văn Bình

Đào Thị Thu Hiền

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng - 0911767279 
Đặng Quốc Ngọc - Giáo viên - 0948856773 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn