OMG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 44
Số lượt truy cập: 4197446
QUANG CÁO
NĂM HỌC: 2022-2023

 I. KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH NĂM HỌC 2022 - 2023

II. ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH THÁNG

Kế hoạch tháng 9

Đánh giá tháng 9- Kế hoạch tháng 10

Đánh giá tháng 10- Kế hoạch tháng 11

Đánh giá tháng 11- Kế hoạch tháng 12

Đánh giá tháng 12- Kế hoạch tháng 01

Đánh giá tháng 01- Kế hoạch tháng 02

Đánh giá tháng 02- Kế hoạch tháng 03

Đánh giá tháng 03- Kế hoạch tháng 04

Đánh giá tháng 04- Kế hoạch tháng 05


 

III. ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

Từ 5/9 đến 11/9/2022

 Tuần 2

Từ 12/9 đến 18/9/2022

Tuần 3

Từ 19/9 đến 25/9/2022

Tuần 4

Từ 26/9 đến 02/10/2022

Tuần 5

Từ 3/10 đến 9/10/2022

Tuần 6

Từ 10/10 đến 16/10/2022

Tuần 7

Từ 17/10 đến 23/10/2022

Tuần 8

Từ 24/10 đến 30/10/2022

Tuần 9

Từ 01/11 đến 7/11/2022

Tuần 10

Từ 8/11 đến 13/11/2022

Tuần 11

Từ 14/11 đến 20/11/2022

Tuần 12

Từ 21/11 đến 27/11/2022

Tuần 13

Từ 28/11 đến 04/12/2022

Tuần 14

Từ 5/12 đến 11/12/2022

Tuần 15

Từ 12/12 đến 17/12/2022

Tuần 16

Từ 18/12 đến 24/12/2022

Tuần 17

Từ 26/12 đến 01/01/2023

Tuần 18

Từ 02/01 đến 08/01/2023

Tuần 19

Từ 09/01 đến 15/01/2023

Tuần 20

Từ 30/01 đến 5/02/2023

Tuần 21

Từ 06/02 đến 12/02/2023

Tuần 22

Từ 13/02 đến 19/02/2023

Tuần 23

Từ 20/02 đến 26/02/2023

Tuần 24

Từ 27/02 đến 04/03/2023

Tuần 25

Từ 06/03 đến 12/03/2023

Tuần 26

Từ 13/03 đến 19/03/2023

Tuần 27

Từ 20/03 đến 26/03/2023

Tuần 28

Từ 27/03 đến 2/04/2023

Tuần 29

Từ 03/04 đến 09/04/2023

Tuần 30

Từ 10/04 đến 16/04/2023

Tuần 31

Từ 17/04 đến 23/04/2023

Tuần 32

Từ  24/04  đến  30/4/2023

Tuần 37

Từ  /  /    đến  /  /2022

Tuần 38

Từ  /  /    đến  /  /2023

Tuần 39

Từ  /  /    đến  /  /2023

Tuần 40

Từ  /  /    đến  /  /2023 

 TỔ TRƯỞNG

 

Lê Thị Bình

NĂM HỌC: 2023-2024 NĂM HỌC 2018- 2019 NĂM HỌC 2020 - 2021 NĂM HỌC 2019- 2020 NĂM HỌC 2021 - 2022
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng - 0911767279 
Đặng Quốc Ngọc - Giáo viên - 0948856773 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn