OMG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 37
Số lượt truy cập: 4197446
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020-2021

 I. KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH NĂM HỌC 2020 - 2021 

  

II. KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8/2020

THÁNG 9/2020

THÁNG 10/2020

THÁNG 11/2020

THÁNG 12/2020

THÁNG 01/2021

THÁNG 02/2021

THÁNG 03/2021

THÁNG 04/2021

THÁNG 05/2021

THÁNG 06/2021

THÁNG 07/2021

KẾ HOẠCH TUẦN

           Tuần 1

(07/9- 13/9/20)

Tuần 5

(04/10- 10/10/20)

Tuần 9

(02/11- 08/11/20)

Tuần 13

(30/11-06/12/20)

Tuần 17

(28/12/20-03/01/2021)

Tuần 21

(15/2-21/2/21)

Tuần 25

(15 - 21/03/21)

Tuần 29

(12 - 18/4/21)

Tuần 33

(    /   -     /    /    )

Tuần 37

(    /   -     /    /    )

Tuần 2

(14/9-20/ 9/20)

Tuần 6

(11/10- 16/10/20)

Tuần 10

(9/11- 14/11/20)

Tuần 14

(07/12-13/12/20)

Tuần 18

(40/1-10/1/20    )

Tuần 22

(22-28/2/21)

Tuần 26

( 21/03- 28/3/21)

Tuần 30

(19 -25/04/21)

Tuần 34

(    /   -     /    /    )

Tuần 38

(    /   -     /    /    )

Tuần 3

(21/9-27/9/20)

Tuần 7(N Lut)

(19/10-24 /10/20)

Tuần 11

(15/11- 20/11/20)

Tuần 15

(14/12-20/12/20)

Tuần 19

(11/1- 17/1/21)

Tuần 23

(01- 07/3/21)

Tuần 27

( 29/03- 4/4/21)

Tuần 31

(26/4-02/5/21)

Tuần 35

(    /   -     /    /    )

Tuần 39

(    /   -     /    /    )

Tuần 4

(28/9-03/10/20)

Tuần 8

(26/10-31/10/20)

Tuần 12

(22/11- 28/11/20)

Tuần 16

(21/12-/27/2020)

Tuần 20

(18/1- 24/1/21 )

Tuần 24

(08- 14/03/21)

Tuần 28

(5 - 11/4/21)

Tuần 32

(3/5-9/5 /21)

Tuần 35

(    /   -     /    /    )

Tuần 40

(    /   -     /    /    )

Tuần 41

(    /   -     /    /    )

Tuần 42

(    /   -     /    /    )

Tuần 43

(    /   -     /    /    )

Tuần 44

(    /   -     /    /    )

Tuần 45

(    /   -     /    /    )

Tuần 46

(    /   -     /    /    )

Tuần 47

(    /   -     /    /    )

Tuần 48

(    /   -     /    /    )

Tuần 49

(    /   -     /    /    )

Tuần 50

(    /   -     /    /    )

Tuần 51

(    /   -     /    /    )

Tuần 52

(    /   -     /    /    )


 

Tổ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Bá Dương

NĂM HỌC: 2023-2024 NĂM HỌC 2018- 2019 NĂM HỌC 2019- 2020 NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC: 2022-2023
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng - 0911767279 
Đặng Quốc Ngọc - Giáo viên - 0948856773 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn