OMG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 30
Số lượt truy cập: 4197446
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021

 I. KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH NĂM HỌC 2020 - 2021


            

II. KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8/2020

THÁNG 9/2020

THÁNG 10/2020

THÁNG 11/2020

THÁNG 12/2020

THÁNG 01/2021

THÁNG 02/2021

THÁNG 03/2021

THÁNG 04/2021

THÁNG 05/2021

THÁNG 06/2021

THÁNG 07/2021

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

(31/8-06/9/2020

Tuần 5

(28/9- 03/10/20)

Tuần 9

(02/11- 08/11/20)

Tuần 13

( 30/11- 06/12/20)

Tuần 17

(28/12-3/01/2021)

Tuần 21

(25/1-31/1/21)

Tuần 25

(08- 14/03/21)

Tuần 29

(05-11/4/21)

Tuần 33

(3/5-9/5/21)

Tuần 37

(    /   -     /    /    )

Tuần 2

(07/9-13/9/2020)

Tuần 6

(05/10-10/10/20)

Tuần 10

(09/11- 14/11/20)

Tuần 14

( 07/121- 13/12/20)

Tuần 18

(4/1/21-1-10/1/21

Tuần 22

(01/2-07/02/21)

Tuần 26

(15 - 21/03/21)

Tuần 30

(12-18/4/21)

Tuần 34

(10/5-16/5/21)

Tuần 38

(    /   -     /    /    )

Tuần 3

(14/9-21/9/20)

Tuần 7

(11/10-  17/10/20)

Tuần 11

(16/11- 21/11/20)

Tuần 15

(14/12- 20/12/20)

Tuần 19

(11/1/-17/1/21

Tuần 23

(22- 28/2/21)

Tuần 27

( 22 - 28/3/21)

Tuần 31

(19-25/4 /21)

Tuần 35

(    /   -     /    /    )

Tuần 39

(    /   -     /    /    )

Tuần 4

(22/9- 27/9/20)

Tuần 8

(25 /10-31/10/20)

Tuần 12

(22/11- 27/11/20)

Tuần 16

(21/12-27/12 /20)

Tuần 20

(18/1- 24/1/21 )

Tuần 24

(01- 07/3/21)

Tuần 28

(29/3 -04/4/21)

Tuần 32

(26/4 - 2/5/21)

Tuần 35

(    /   -     /    /    )

Tuần 40

(    /   -     /    /    )

Tuần 41

(    /   -     /    /    )

Tuần 42

(    /   -     /    /    )

Tuần 43

(    /   -     /    /    )

Tuần 44

(    /   -     /    /    )

Tuần 45

(    /   -     /    /    )

Tuần 46

(    /   -     /    /    )

Tuần 47

(    /   -     /    /    )

Tuần 48

(    /   -     /    /    )

Tuần 49

(    /   -     /    /    )

Tuần 50

(    /   -     /    /    )

Tuần 51

(    /   -     /    /    )

Tuần 52

(    /   -     /    /    )


 

NĂM HỌC 2023 - 2024 NĂM HỌC 2017- 2018 NĂM HỌC 2018- 2019 NĂM HỌC 2019- 2020 NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC: 2022-2023
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng - 0911767279 
Đặng Quốc Ngọc - Giáo viên - 0948856773 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn