OMG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 33
Số lượt truy cập: 4197446
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2019- 2020

 I. KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH NĂM HỌC 2019 - 2020


 

                     II. ĐÁNH GIÁ - KẾ HOẠCH - LỊCH TRÌNH THÁNG 

 

Tháng 08/2019

Tháng 02/2020

Tháng 09/2019

Tháng 03/2020

Tháng 10/2019

Tháng 04/2020

Tháng 11/2019

Tháng 05/2020

Tháng 12/2019

Tháng 06/2020

Tháng 01/2020

Tháng 07/2021

 

III.  KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 01 năm 2019

Tải về

 (Từ 26/8- 01/9)

Tuần 02 năm 2019   

Tải về

 (Từ  02 / 9   -  08 / 9 )

Tuần 03 năm 2019   

Tải về

 (Từ  09 /  9  -  15  / 9 )

Tuần 04 năm 2019   

Tải về

 (Từ  16 / 9 -  22 /9 )

Tuần 05 năm 2019   

Tải về

 (Từ  23 / 9  -  29/ 9 )

Tuần 06 năm 2019   

Tải về

 (Từ  30/9 -  06/10 )

Tuần 07 năm 2019   

Tải về

 (Từ 07/ 10 - 13/ 10 )

Tuần 08 năm 2019   

Tải về

 (Từ  14 / 10  - 20/ 10)

Tuần 09 năm 2019   

Tải về

 (Từ  21/10 -  27/10 )

Tuần 10 năm 2019   

Tải về

 (Từ  28 / 10 - 03 /11)

Tuần 11 năm 2019   Tải về

 (Từ  04/ 11 -  10/11)

Tuần 12 năm 2019   

Tải về

 (Từ 11 - 17 / 1 2 / 2019 )

Tuần 13 năm 2019   

Tải về

 (Từ 18/11 -24/11)

Tuần 14 năm 2019   

Tải về

 (Từ  25/ 11 - 01/12)

Tuần 15 năm 2019   

Tải về

 (Từ  02 / 12 - 08 / 12 )

Tuần 16 năm 2019   

Tải về

 (Từ  09/12 - 15/12)

Tuần 17 năm 2019   

Tải về

 (Từ  16/12 - 22/12)

Tuần 18 năm 2019   

Tải về

 (Từ  23/12 -29/12)

Tuần 18-1 năm 2019   

Tải về

 (Từ  30/ 12 - 05/01/2020)

Tuần 19 năm 2019   

Tải về

 (Từ  13 / 01 - 19 / 01/2020)

Tuần 20 năm 2020  

Tải về

 (Từ 20 / 01 - 26/01 )

Tuần 21 năm 2020

Tải về

(Từ 27/01 - 02/02)

Tuần 22 năm 2020
(Từ 03/02 - 09/02)

Tuần 23 năm 2020

Tải về

(Từ 04/5 đến 10/5/2020) 

Tuần 24 năm 2020

Tải về 

(Từ 11/5 đến 17/5/2020)

Tuần 25 năm 2020

Tải về

(Từ 18/5 đến 24/5/2020) 

Tuần 26 năm 2020

Tải về

(Từ 25/5 đến 31/5/2020) 

 Tuần 27 năm 2020

Tải về

(Từ 01/6 đến 07/6/2020)

Tuần 28

Tải về

(Từ 08/6 đến 14/6/2020) 

Tuần 29

Tải về

(Từ 15/6 đến 20/6/2020)  

Tuần 30

Tải về

(Từ 22/6 đến 28/6/2020) 

Tuần 31

Tải về

(Từ 29/6 đến 04/7/2020)  

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

NĂM HỌC 2023 - 2024 NĂM HỌC 2017- 2018 NĂM HỌC 2018- 2019 NĂM HỌC 2020 - 2021 NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC: 2022-2023
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng - 0911767279 
Đặng Quốc Ngọc - Giáo viên - 0948856773 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn