THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 24
Số lượt truy cập: 942035
QUANG CÁO
LỊCH TRỰC NỘI TRÚ HỌC SINH - NĂM HỌC 2017-2018 8/21/2017 2:47:24 PM

DANH SÁCH CB TRỰC VÀ LỊCH TRỰC NỘI TRÚ HỌC SINH

Từ 06h00 ngày 21/8/2017 .

 

TT

Thời gian

CB trực KV1

CB trực KV2

Trực LĐ

1

06h00 ngày 21/8/2017 -  18h00 ngày 21/8/2017

Đ/c   Quảng

ĐT:0945374927

Đ/c  T. Thảo

ĐT:0943658412

Đ/c  Nhung

DĐ: 01237287999

 

2

18h00 ngày 21/8/2017 -  06h00 ngày 22/8/2017

Đ/c  N. Huy

ĐT:0917272883

Đ/c  Thu

ĐT:0912622505

3

06h00 ngày 22/8/2017 -  18h00 ngày 22/8/2017

 Đ/c  Mùi

ĐT:0944667357

Đ/c  Hà

ĐT:0913154355

4

18h00 ngày 22/8/2017 -  06h00 ngày 23/8/2017

Đ/c   Dương

SĐT:0916904809

Đ/c  Thúy

ĐT: 01645811129

Đ/c Nhàn

DĐ: 01278983747;

0888000747

 

5

06h00 ngày 23/8/2017 -  18h00 ngày 23/8/2017

Đ/c  Sơn

ĐT:01276135735

Đ/c   Hường

ĐT: 01632279869

6

18h00 ngày 23/8/2017 -  06h00 ngày 24/8/2017

Đ/c  Linh

ĐT:01684112970

Đ/c   Hương

ĐT:01677061957

7

06h00 ngày 24/8/2017 -  18h00 ngày 24/8/2017

Đ/c  Ngọc

ĐT:0913658491

Đ/c  Hình

ĐT:0987099184

Đ/c Lộc

DĐ: 0914749929;

0888914727

8

18h00 ngày 24/8/2017 -  06h00 ngày 25/8/2017

Đ/c   Lay

ĐT:0943100736

Đ/c   Ánh

ĐT:0941373808

9

06h00 ngày 25/8/2017 -  18h00 ngày 25/8/2017

Đ/c   Hải

ĐT:0919122484

Đ/c  Khuyên

ĐT:0941765461

10

18h00 ngày 25/8/2017 -  06h00 ngày 26/8/2017

Đ/c  Lam

ĐT:0912634707

Đ/c   Tâm

ĐT:01259027268

11

06h00 ngày 26/8/2017 -  18h00 ngày 26/8/2017

Đ/c Vương

ĐT:0916228557

Đ/c   Sâm

ĐT:01227546763

Đ/c HT

DĐ: 0983972808;

0912897357

12

18h00 ngày 26/8/2017 -  06h00 ngày 27/8/2017

Đ/c  P. Huy

ĐT:0917149222

Đ/c  Nhị

ĐT:0918105990

13

06h00 ngày 27/8/2017 -  18h00 ngày 27/8/2017

Đ/c   Quân

ĐT:01252843725

Đ/c   Hạnh

ĐT:01649168196

14

18h00 ngày 27/8/2017 -  06h00 ngày 28/8/2017

Đ/c   Quảng

ĐT:0945374927

Đ/c  T. Thảo

ĐT:0943658412

Đ/c  Nhung

DĐ: 01237287999

 

15

06h00 ngày 28/8/2017 -  18h00 ngày 28/8/2017

Đ/c  N. Huy

ĐT:0917272883

Đ/c  Thu

ĐT:0912622505

16

18h00 ngày 28/8/2017 -  06h00 ngày 29/8/2017

Đ/c  Mùi

ĐT:0944667357

Đ/c  Hà

ĐT:0913154355

17

06h00 ngày 29/8/2017 -  18h00 ngày 29/8/2017

Đ/c   Dương

SĐT:0916904809

Đ/c  Thúy

ĐT: 01645811129

Đ/c Nhàn

DĐ: 01278983747;

0888000747

 

18

18h00 ngày 29/8/2017 -  06h00 ngày 30/8/2017

Đ/c  Sơn

ĐT:01276135735

Đ/c   Hường

ĐT:01632279869

19

6h00 ngày 30/8/2017 -  18h00 ngày 30/8/2017

Đ/c  Linh

ĐT:01684112970

Đ/c   Hương

ĐT:01677061957

20

18h00 ngày 30/8/2017 -  06h00 ngày 31/8/2017

Đ/c  Ngọc

ĐT:0913658491

Đ/c  Hình

ĐT:0987099184

Đ/c Lộc

DĐ: 0914749929;

0888914727

21

06h00 ngày 31/8/2017 -  18h00 ngày 31/8/2017

Đ/c   Lay

ĐT:0943100736

Đ/c   Ánh

ĐT:0941373808

22

18h00 ngày 31/8/2017 -  06h00 ngày 01/9/2017

Đ/c   Hải

ĐT:0919122484

Đ/c  Khuyên

ĐT:0941765461

23

06h00 ngày 01/9/2017 -  18h00 ngày 01/9/2017

Đ/c  Lam

ĐT:0912634707

Đ/c   Tâm

ĐT:01259027268

24

18h00 ngày 01/9/2017 -  06h00 ngày 02/9/2017

Đ/c Vương

ĐT:0916228557

Đ/c   Sâm

ĐT:01227546763

Đ/c HT

DĐ: 0983972808;

0912897357

25

06h00 ngày 02/9/2017 -  18h00 ngày 02/9/2017

Đ/c  P. Huy

ĐT:0917149222

Đ/c  Nhị

ĐT:0918105990

26

18h00 ngày 02/9/2017 -  06h00 ngày 03/9/2017

Đ/c   Quân

ĐT:01252843725

Đ/c   Hạnh

ĐT:01649168196

 

Lưu ý: - Một lượt trực hết 26 ca, sau 26 ca tiếp tục lượt trực tiếp theo bắt đầu từ TT1 (Người trực số TT 26 - đ/c Lam, Tâm giao ban cho số TT 1- đ/c Quảng, Thảo).

           - Nếu ca trực đúng vào ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ... (không có học sinh ở lại) thì lịch ca trực được tịnh tiến lên ngày tiếp theo). Riêng tối Chủ nhật hàng tuần trực bình thường (GV trực có mặt 16h30).

           - Buổi chiều các ngày Chủ nhật nếu có học sinh về nội trú thì giao trách nhiệm cho đồng chí Nhung_HP, Quảng chủ trì phối hợp với đồng chí Lam, đ/c Hạnh đón học sinh.

           - Giáo viên, nhân viên trực nếu trùng ngày đi học hoặc đi công tác thì chủ động đổi lịch với người trực khác và báo với Lãnh đạo trực, người trực đổi ca phải ghi vào sổ trực đầy đủ, đúng thực tế về tình hình trực.

          -Trực đúng quy định, cập nhật thông tin kịp thời, bàn giao đúng thời gian. Người trực phải chịu toàn bộ trách nhiệm về mọi tình huống xãy ra trong thời gian trực.

          - Sổ trực, chìa khóa phòng trực, phòng học sinh, nhà vệ sinh để tại phòng trực hoặc gửi tại đồng chí Hạnh.

                                                                                      TM. BAN NỘI TRÚ

                                                                                                PHÓ BAN

(Đã kí)

Lê Duy Lộc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Văn Do-HT
Nguyễn Văn Do-HT
DĐ: 0983972808
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn