THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 36
Số lượt truy cập: 942035
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH NĂM-THÁNG-TUẦN
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 
(NỘI DUNG KẾ HOẠCH)
===================

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

NỘI DUNG KẾ HOẠCH


THÁNG 8/2016THÁNG 02/2017THÁNG 9/2016


THÁNG 3/2017


THÁNG 10/2016


THÁNG 4/2017


THÁNG 11/2016


THÁNG 5/2017


THÁNG 12/2016


THÁNG 6/2017


THÁNG 01/2017


THÁNG 7/2017KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN

NỘI DUNG KẾ HOẠCH


TUẦN 1

(Từ 22/8 đến 27/8/2016)


TUẦN 21

(Từ 09/01 đến 15/01/2017)


TUẦN 2

(Từ 29/8 đến 03/9/2016)


TUẦN 22

(Từ 16/01 đến 21/01/2017)


TUẦN 3

(Từ 05/9 đến 10/9/2016)


TUẦN 23

(Từ 23/01 đến 05/02/2017)


TUẦN 4

(Từ 12/9 đến 17/9/2016)


TUẦN 24

(Từ 06/02 đến 12/02/2017)


TUẦN 5

(Từ 19/9 đến 24/9)


TUẦN 25

(Từ 13/2 đến 19/2/2017)


TUẦN 6

(Từ 26/9 đến 30/9)


TUẦN 26

(Từ 20/2 đến 26/2/2017)


TUẦN 7

(Từ 03/10 đến 08/10/2016)


TUẦN 27

(Từ 27/2 đến 05/3/2017)


TUẦN 8

(Từ 10/10 đến 15/10/2016)


TUẦN 28

(Từ 06/3 đến 12/3/2017)


TUẦN 9

(Từ 17/10 đến 22/10/2016)


TUẦN 29

(Từ 13/3 đến 19/3/2017)


TUẦN 10

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 30

(Từ 20/3 đến 26/3/2017)


TUẦN 11

(Từ 31/10 đến 06/11/2016)


TUẦN 31

(Từ 27/3 đến 31/3/2017)


TUẦN 12

(Từ 07/11 đến 13/11/2016)


TUẦN 32

(Từ 03/4 đến 08/4/2017)


TUẦN 13

(Từ 14 đến 20/11/2016)


TUẦN 33

(Từ 10/4 đến 15/5/2017)


TUẦN 14

(Từ 21/11 đến 27/11/2016)


TUẦN 34

(Từ 17/4 đến 23/4/2017)


TUẦN 15

(Từ 28/11 đến 04/12/2016)


TUẦN 35

(Từ 24/4 đến 29/4/2017)


TUẦN 16

(Từ 05/12 đến 11/12/2016)


TUẦN 36

(Từ 01/5 đến 07/5/2017)


TUẦN 17

(Từ 12/12 đến 17/12/2016)


TUẦN 37

(Từ 08/5 đến 14/5/2017)


TUẦN 18

(Từ 19/12 đến 24/12/2016)


TUẦN 38

(Từ 15/5 đến 21/5/2017)


TUẦN 19

(Từ 26/12 đến 31/12/2016)


TUẦN 39

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 20

(Từ 02/01 đến 08/01/2017)


TUẦN 40

(Từ ....... đến ..........)


Lên đầu trang
KẾ HOẠCH KHÁC
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Văn Do-HT
Nguyễn Văn Do-HT
DĐ: 0983972808
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn