THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 35
Số lượt truy cập: 942035
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH NĂM, THÁNG, TUẦN

 
                                                          KẾ HOẠCH NĂM HỌC 

===================

                                                     KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

NỘI DUNG KẾ HOẠCH


THÁNG 8/2015THÁNG 02/2016THÁNG 9/2015


THÁNG 3/2016


THÁNG 10/2015


THÁNG 4/2016


THÁNG 11/2015


THÁNG 5/2016


THÁNG 12/2015


THÁNG 6/2016


THÁNG 01/2015


THÁNG 7/2016
                                                        KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN

NỘI DUNG KẾ HOẠCH


TUẦN 1

(Từ 17/8 đến 22/8/2015)


TUẦN 21

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 2

(Từ 24/8 đến 29/8/2015)


TUẦN 22

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 3

(Từ 31/8 đến 05/9/2015)


TUẦN 23

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 4

(Từ 07/9 đến 12/9/2015)


TUẦN 24

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 5

(Từ 14/9 đến 19/9/2015)


TUẦN 25

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 6

(Từ 21/9 đến 26/9/2015)


TUẦN 26

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 7

(Từ 28/9 đến 03/10/2015)


TUẦN 27

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 8

(Từ 05/10 đến 10/10/2015)


TUẦN 28

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 9

(Từ 12/10 đến 17/10/2015)


TUẦN 29

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 10

(Từ 19/10 đến 24/10/2015)


TUẦN 30

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 11

(Từ 26/10 đến 31/10/2015)


TUẦN 31

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 12

(Từ 02/11 đến 07/11/2015)


TUẦN 32

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 13

(Từ 09/11 đến 14/11/2015)


TUẦN 33

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 14

(Từ 16/11 đến 21/11/2015)


TUẦN 34

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 15

(Từ 23/11 đến 28/11/2015)


TUẦN 35

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 16

(Từ 30/11 đến 05/12/2015)


TUẦN 36

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 17

(Từ 07/12 đến 12/12/2015)


TUẦN 37

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 18

(Từ 14/12 đến 19/12/2015)


TUẦN 38

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 19

(Từ 21/12 đến 26/12/2015)


TUẦN 39

(Từ ....... đến ..........)


TUẦN 20

(Từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)


TUẦN 40

(Từ ....... đến ..........)

Lên đầu trang
KẾ HOẠCH KHÁC

                                                        
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Văn Do-HT
Nguyễn Văn Do-HT
DĐ: 0983972808
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 1 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465691 * Email: kimthuy@lethuy.edu.vn